Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LECH" sp.j.        wydobycie oraz sprzedaż kruszyw naturalnych

                 transport wodny

                          transport drogowy

                                   roboty hydrotechniczne